JTCLASSBLU 15
oferta PDF Drukuj Email

zakres usług biura:


W OKRESIE OD STYCZNIA DO KWIETNIA

 • zeznania roczne (dochody polskie i zagraniczne) PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39

 

 • doradztwo podatkowe

(m.in. w zakresie prawa podatkowego;  prowadzenia, rozwoju i przekształcania firmy; dokonywania zakupów w ramach środków trwałych;  reprezentacja Klienta podczas kontroli skarbowej)

 • księgowość

(rozliczanie małych i średnich przedsiębiorstw: zasady ogólne, podatek liniowy (podatkowa księga przychodów          
i rozchodów), zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych, ewidencja środków trwałych
i wyposażenia, rejestry dla celów podatku od towarów i usług (VAT), rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych, składanie deklaracji podatkowych m.in. VAT-7, VAT-7K, informacji VAT-UE)

 • obsługa kadrowo-płacowa

(lista płac z umów o pracę i umów cywilnoprawnych, obliczanie zaliczki na podatek dochodowy od pracowników (PIT-4), sporządzanie umów i dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy i ewidencji urlopowej)

 • rozliczenia z ZUS

(deklaracje rozliczeniowe DRA, RCA, RSA oraz zgłoszeniowe ZFA, ZUA, ZWUA, ZCNA, informacja RMUA, zaświadczenie chorobowe Z-3, Z-3a)

 • pomoc formalna przy zakładaniu działalności

(wypełnianie formularza EDG-1 wraz z załącznikami, analiza zgłoszenia działalności pod kątem formy opodatkowania oraz podatku od towarów i usług)

 • usługi dodatkowe

(na życzenie klienta m.in. sporządzanie informacji statystycznych GUS, wypełnianie formularzy, wniosków bankowych i przelewów, sporządzanie not korygujących i faktur korygujących, wezwań do zapłaty oraz umów z kontrahentami)

 

 • wniosek VZM (zwrot VAT z materiałów budowlanych zakupionych po 01-05-2004r.)

 

 • wniosek emerytalno-rentowy


 • wniosek o ustalenie kapitału początkowego


 • wniosek o dotację z Urzędu Pracy (m.in. dotacja na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej lub stworzenie nowego  stanowiska pracy)